telefón: 0903/255 024
mail: andrassy@andrassy.sk
adresa:
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Krízu porazia len odvážne riešenia

Finančná kríza máta Európou i Slovenskom piaty rok a veľmi trpezlivo skúška ľudí a hlavne politické elity. Výsledkom zjednodušených rozhodnutí prijímaných na národnej i európskej úrovni je čoraz väčšie zacyklovanie sa v bludnom kruhu. Politici svoju neschopnosť prijať, alebo aspoň ponúknuť, odvážne riešenia, prekrývajú dvoma bájkami. Prvá je spájaná so záchranným mechanizmom falošnej solidarity a druhá stojí na sebeckom princípe zbavovania sa zodpovednosti za širší priestor, ako je vlastný byt, dedina či krajina. Obe riešenia len odďaľujú veľký tresk, ktorý nakoniec na pleciach výrazne pocítia nielen tí najchudobnejší, ale hlavne stredná vrstva, ktorej blaho majú plné ústa pravicoví i ľavicoví politici.
Ak hovorím o pohľade na odvážne riešenia, tak v prvom rade by malo zaznieť zásadne NIE modelu bačovania bankových domov a poistných korporácií. Neboli to totiž ľudia, ktorí sa chceli zadĺžiť po uši, ale falošné kampane, ponuky finančných maklérov, lepšie povedané podvodníkov. Tí vďaka nezáujmu štátu, jeho elít, ochrániť nedostatočne rozhľadených, vzdelaných ľudí, vtiahli rodiny, spoločnosť do virtuálnej bubliny, ktorá produkovala finančný zisk výlučne vrcholovým manažmentom bánk a ich majiteľom. Začiatok zápasu s krízou sa práve preto mal začať nastavením nových pravidiel fungovania, kontroly bánk, poisťovaní, a nie bezhlavým nalievaním verejných zdrojov do bezodných studní, ktoré už dávno predtým zasiahol mor.
Ešte odvážnejšie by mali politické i verejné elity konať proti tým, ktorí ulievajú miliardy eur do bájnych daňových rajov. To by však asi nemohli byť napojené priamo pupočníkovou, lepšie povedané peňažnou šnúrou na tých, ktorí takýto prehnitý, ale pre nich veľmi výnosný systém využívajú. Cyperská kríza dáva slovenským i európskym politikom asi poslednú reálnu šancu zaveliť do boja s daňovými rajmi, ktoré deň čo deň vyciciavajú národne ekonomiky, sociálne systémy ako pijavice. Najbližšie dni preto ukážu, ako vážne sú poprepájané strany a ich elity na biznisové skupiny, ako reálne chcú tí, ktorí držia kormidlo v rukách, formovať našu blízku budúcnosť.
Sila jednotlivca, spoločnosti je testovaná v dobrých, no i zlých časoch. Veľmi jednoduché je ťahať za jeden povraz, keď sa darí, oveľa zložitejšie je potiahnuť za spoločný cieľ v čase krízy. Avšak zlý čas je skúškou správnosti, on najlepšie preverí, ako vieme byť súdržní, v akej miere sme schopní byť úspešní. Európa i Slovensko stoja na prahu svetlej, a zároveň temnej budúcnosti. Rozhodnutie je výlučne v rukách elít, a dnes, v hodine dvanástej, by sa už konečne mali oslobodiť od lobistických, finančných skupín, lebo vďaka ním sú len dočasne na politickom výslní.

 
 
  Ľubomír Andrassy | Agenda | Galéria | Kontakt