telefón: 0903/255 024
mail: andrassy@andrassy.sk
adresa:
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Ing. PhDr. Ľubomír A N D R A S S Y

Narodený:
° 25. februára 1973 v Levoči
° dve deti

Držiteľ Zlatej plakety Jana Janského za darovanie krvi

Jazykové znalosti:
- anglicky – aktívne (slovo – písmo), rusky – aktívne (slovo)

Publikačná činnosť:
- analytické a odborné články k celospoločenským otázkam, fungovaniu verejnej moci
a samosprávy
- autor viacerých volebných stratégii (prezidentské voľby, voľby do NR SR, voľby do
VÚC a samospráv)
- autor odbornej publikácie – Politická komunikácia, Pravidla publicity a stratégia
komunikácie

Záľuby:
- futbal, lyžovanie, plávanie, čítanie (filozofického zamerania),
občianska angažovanosť 
 
  Ľubomír Andrassy | Agenda | Galéria | Kontakt