telefón: 0903/255 024
mail: andrassy@andrassy.sk
adresa:
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Ing. PhDr. Ľubomír A N D R A S S Y

Narodený:
° 25. februára 1973 v Levoči
° dve deti

Zamestnanie:

1996:  Ministerstvo obrany SR
(odborný referent pre civilno-vojenské vzťahy)
1997 – 1998:  Strana demokratickej ľavice (hovorca)
1998 – 2002:  poslanec Národnej rady SR (podpredseda výboru pre ľudské práva a národnosti, podpredseda výboru pre kultúru a média)
1999 – 2001:  podpredseda Strany demokratickej ľavice
1999 – 2002:  zástupca SR v Parlamentom zhromaždení Severoatlantickej aliancie
2002 – 2006:  podnikateľ (prioritne v oblasti politického marketingu
a komunikačných stratégii)
2007:  konzultant Svetovej banky pre projekt tvorby komunikačných
stratégií verejných inštitúcií
2007 – 2010:  hovorca miestneho úradu Petržalka, poradca starostu pre oblasť
politického marketingu
2008 – 2010:  poradca ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny Viery Tomanovej
pre európsku agendu a vzťahy s verejnosťou
2008 – 2009:  konzultant Európskeho sociálneho fondu pre oblasť publicity,
komunikačných stratégií
2009 – 2010:  člen Výberovej komisie pre národné projekty v rámci Operačného
programu zamestnanosť a sociálna inklúzia
2009 – 2010:  poradca podpredsedu vlády SR Dušana Čaploviča pre oblasť
komunikácie a PR
2010 - 2012:  hovorca primátora hlavného mesta SR Bratislavy
vedúci oddelenia marketingu a vzťahov s verejnosťou
2012 - 2014:  poradca ministra školstva, vedy, výskumu a šprotu Dušana
Čaploviča pre oblasť mládežníckej politiky a komunikačných stratégií
2013 - 2014:  Riaditeľ Kancelárie primátora hlavného mesta SR Bratislavy
01 - 06/2015:  podnikateľ (v oblasti marketingu a komunikačných stratégii)
od 07/2015:  Generálny riaditeľ Kancelárie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR
 
 
  Ľubomír Andrassy | Agenda | Galéria | Kontakt