telefón: 0903/255 024
mail: andrassy@andrassy.sk
adresa:
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Ing. PhDr. Ľubomír A N D R A S S Y

Narodený:
° 25. februára 1973 v Levoči
° dve deti

Stáže:

1992 Francúzsko Európske mládežnícke centrum
(tretí sektor a mládežnícke organizácie)
1993 Francúzsko Európske mládežnícke centrum
(ľudské práva v ozbrojených silách)
1994:  Holandsko Európska rada braneckých organizácii
(ľudské práva v 21. storočí)
1996 Veľká Británia Eduard Language School (jazykový kurz)
1996 Francúzsko Rada Európy (spoločnosť a neziskový sektor)
1997 Švédsko OPF (politický marketing)
1998:  Veľká Británia LP (politický marketing)
1999:  USA Ministerstvo zahraničných vecí USA (občianska spoločnosť)
2001:  Nemecko FES (úloha politických strán v spoločnosti)
2003:  USA ACCL (jazykový kurz)
2004:  Švédsko Švédska sociálna demokracia (politický a stranícky systém)
2007:  Slovensko Academia Istropolitana Bratislava
Stáž (Slobodný prístup k informáciám)
2008:  Slovensko Academia Istropolitana Bratislava
Akreditovaný kurz (Komunikácia s médiami)
2009:  Slovensko Inštitút pre verejnú správu Bratislava
Odborný vzdelávací kurz (Tlačový zákon)

 

 
 
  Ľubomír Andrassy | Agenda | Galéria | Kontakt