telefón: 0903/255 024
mail: andrassy@andrassy.sk
adresa:
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava

Ing. PhDr. Ľubomír A N D R A S S Y

Narodený:
° 25. februára 1973 v Levoči
° dve deti

Vzdelanie:

1979 – 1987:  Základná škola v Spišskej Novej Vsi, Komenského ul.
1987 – 1991:  Gymnázium v Banskej Bystrici
1991 – 1996:  Vysoká vojenská škola letecká gen. M.R. Štefánika v Košiciach
1996:  Kalifórnska postgraduálna škola v USA (Civilno-vojenské vzťahy)
1997 – 2002:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
2003 – 2005:  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
(Rigorózna práca – Politická komunikácia)
2005 – 2006 Doktorandské štúdium Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
2008:  Academia Istropolitana Bratislava –
akreditovaný kurz (Komunikáci s verejnosťou)
 
 
  Ľubomír Andrassy | Agenda | Galéria | Kontakt